Лотария Зелена Карта

Участието в лотария зелена карта е един от възможните начини за легална имиграция в Съединените Щати. Зелената карта дава право на постоянно пребиваване в САЩ. Спечелилите в лотарията могат свободно да живеят, работят и учат в Америка. Лотария зелена карта, официално известна като програма за разнообразяване на имигрантския поток, се осъществява под ръководството на Външното Министерство на САЩ и се провежда веднъж в годината. Годишно се предоставят 55 000 зелени карти  на лица, родени в страни с нисък процент на имиграция в САЩ.

За да участвате в лотария зелена карта трябва да отговаряте на следните изисквания:

  • да сте родени в държава, която има право на участие
  • да имате завършено средно образование, или
  • през последните пет години да сте имали минимум две години трудов стаж по специалност, за която са необходими две години професионално обучение или стаж

Не се изизква владеене на английски език като условие за участие в лотария зелена карта. Също така, няма формално изискване кандидатите да са навършили 18 години. На практика обаче е почти невъзможно човек да е завършил средно образование или да има поне две години трудов стаж преди навършване на 18 годишна възраст.

Регистрация за Участие

Молбите за участие в лотария зелена карта се приемат само по електронен път в интернет. Електронният формуляр се подава на официалния сайт на програмата. Със заявлението трябва да се изпрати дигитална снимка на основния кандидат, съпруг или съпруга, и несемейни деца под 21 години. 

Лотария зелена карта 2014. Подаването на заявления за лотария зелена карта 2014 (DV-2013) ще започне на 2 октомври 2012 и ще завърши на 3 ноември 2012. Официален сайт за участие за зелена карта: https://www.dvlottery.state.gov

Спечелили Кандидати

Ако компютърът изтегли вашия номер, вие получавате правото за по-нататъшно участие в програмата за зелена карта. Фактът, че сте спечелили на първия тур не е гаранция, че ще получите зелена карта. Трябва да отговаряте на всички условия за издаване на имигрантска виза. 

Важна информация за участниците в лотария зелена карта 2014. За разлика от предишни години, изтеглените кандидати по програмата DV-2014 няма да бъдат уведомявани с писмо по пощата. Всеки участник е длъжен сам да провери дали е спечелил на официалния сайт на лотарията: http://www.dvlottery.state.gov. Това е единственият начин за проверка дали сте избрани да продължите участието си в програмата. Консулският Център в Кентъки не изпраща известия до кандидатите по имейл. Ако получите такова съобщение, бъдете сигурни, че не е легитимно и в никакъв случай не отговаряйте и не изпращайте пари или лични данни.

Резултатите от лотария зелена карта 2014 ще са готови на 1 май 2013 и ще бъдат публикувани на сайта до 30 юни 2014. За да проверите дали сте спечелили трябва да въведете кода, който сте получили при кандидатстване, име, и дата на раждане.

Ние ще ви окажем пълно съдействие при оформянe на пакета документи за кандидатстване за имигрантска виза в Американското консулство. Ще анализираме обстойно вашия случай и ще ви дадем точен и компетентен съвет. По този начин ще избегнете пропуски, които биха могли да доведат до дисквалификация. За да се предпазите от измами необходимо е да знаете, че по закон само лицензиран адвокат има право да предоставя съвет по въпроси, свързани с американското имиграционно законодателство.