Зелена Карта

Основните начини за получаване на зелена карта са (1) зелена карта чрез семейство; (2) зелена карта чрез работодател; и (3) зелена карта чрез брак. Процедурата за кандидатстване за зелена карта е сравнително сложна и дълга, и се състои от два основни етапа.

Първата стъпка е американският спонсор (семеен член или работодател) да подаде молба за имигрантска виза пред службата за имиграция на САЩ. Одобрението на тази молба само по себе си не представлява окончателно получаване на зелена карта. Одобрената молба единствено удостоверява, че съществува законово основание, въз основа на което чуждестранният гражданин може да имигрира.

Втората стъпка е чуждестранният гражданин да подаде молба за издаване на имигрантска виза в консулството на САЩ. Ако кандидат-имигрантът вече се намира в САЩ с виза е необходимо да се подаде молба за промяна на статута пред службата за имиграция. Официално получава статут на постоянно пребиваващ и му се издава зелена карта.